Archive for Архив за февруари, 2010

Участие на Masters of the Dance на Международния фестивал за маскарадни игри в Словения Masters of the Dance on the International Festival of Masquerade Games in Slovenia

четвъртък, февруари 18th, 2010Поредно съвместно участие на танцовия състав Masters of the Dance и сурвакарската група от село Габров дол беше от 13 до 15 февруари в Словения. Този път танцьори и сурвакари дефилираха и зарадваха жителите на Словенските градове – Крани, Птуй и Видем, където взеха участие в международен карнавал. Групата събираше погледите на всички присъстващи и предизвикваше буйни овации.

Представянето на Masters of the Dance и сурвакарите от село Габров дол бе определено, от организаторите на фестивала, като най-доброто българско участие до момента.

dsc0


Another co-participation of dance formation Masters of the Dance and survakar group of Gabrov dol village was on 13 to 15 February in Slovenia. That time dancers and Survakars  were presented in the inhabitants of Slovenian cities – Crane, Ptuj and Videm. They  took part in an international carnival. The group gathered the eyes of all present and provoked wild applause wherever they go.

The presentation of the Masters of the Dance and survakar group of Gabrov dol village was determined by the organizers of the festival as the Best Bulgarian participation up to date.


dsc0

Презентация на фармацевтична компания КРКА в хотел ДЕДЕМАН – Тримонциум в гр. ПловдивPresentation of pharmaceutical company KRKA at Dedeman Hotel – Trimontzium in Plovdiv

четвъртък, февруари 18th, 2010

С Art Masters купонът никога не спира! Това е показателно и от поредното участие на танцовия състав Masters of the Dance в хотел Дедеман – гр. Пловдив. Фармацевтична компания КРКА отново се довери на способностите на танцьорите да представят нещо много повече от шоу… а именно един истински спектакъл – емоционален, бляскав и грандиозен!

Настроението достигна своя пик, а гостите взеха и своето участие в магията на танца!With show agency Art Masters the party never stops! This is indicative of the latest participation of Masters of the Dance in the Dedeman Hotel – Plovdiv. Pharmaceutical company KRKA again trust the abilities of dancers to present much more than a show … namely a real performance – emotional, brilliant and awesome! Mood reached its peak and the guests took part in the magic of dance!Masters of the Dance на ХІХтия международен фестивал Сурва 2010Masters of the Dance on The XIX International festival of Masquerade Games – SURVA 2010

понеделник, февруари 1st, 2010


На последния ден от Сурва част от танцьорите на Masters of the Dance съвместно със сурвакарската група от село Габров дол взеха участие във фестивала, като представиха пред журито обичая Българска Сватба. Съвместното участие на танцьори и сурвакари бе оценено достойно и донесе на групата престижната и най-обичана нагарада на публиката!


Честито на нашите приятели от село Габров дол, с пожелание за още бъдещи съвместни успехи и постижения!

Кукерската група от село Драгичево също взе участие във фестивала Сурва, съвместно с останалата част от Masters of the Dance. Кукерите и танцьорите за пореден път си партнираха чудесно и представянето им премина с много веселие, усмивки и празнично настроение.

Групата от село Драгичево също не остана без награда – на тях бе присъдена наградата за най-хубава детска кукерска маска. Честито приятели!
On the last day of the International festival Surva in Pernik part of the dance formation Masters of the Dance with masquerade group from Gabrov dol village took part in the festival presenting to the jury traditional Bulgarian custom – „Bulgarian Wedding“. The participation of dancers and survakars was highly appreciated and brought the most prestigious and best loved prize – Group of the audience!

 Congratulations to our friends from the Gabrov Dol village. We wish them a lot more cooperative future successes and achievements!

Mummers group of Dragichevo village also participated in the festival Surva together with the rest of the formation Masters of the Dance. Mummers and dancers once again had great partnership and their presentation passed with joy, smiles and festive mood.

 Group from Dragichevo village also got a prize – they were awarded the prize for The best children’s mummers mask.


Congratulations friends!

Презентация на CSC PharmaceuticalsPresentation of CSC Pharmaceuticals

понеделник, февруари 1st, 2010


Шоу Агенция „Art Masters„, съвместно със своите партньори от Sun Spree Holidays взеха участие в презентацията на новите продукти на фармацевтична компания CSC Pharmaceuticals в хотел „Калина Палас“ – гр. Трявна.

Вечерята, последвала презентацията се превърна в едно грандиозно шоу, благодарение на звездното участие на танцьорите от „Masters of the Dance“.

С много настроение, танци и песни те успяха да направят едно шеметно парти, в което всеки от гостите взе своето участие!„Art Masters“ Show agency together with its partners „Sun Spree Holidays“ participated in the presentation for new products of pharmaceutical company CSC Pharmaceuticals in „Kalina Palace“ Hotel  in Tryavna.

The Dinner following the presentation turned into a spectacular show, thanks to the starry participation of the dancers from „Masters of the Dance“.

In high spirit, dances and songs they managed to do a giddily party in which each of the guests took their own participation!

Посрещане на официалните чуждестранни делегации, участващи на ХІХ международен фестивал „СУРВА” Welcome party for the Official foreign delegations in the XIX International Festival of Masquerade Games – SURVA 2010

понеделник, февруари 1st, 2010


3696_241

Докато част от танцьорите на „Masters of the Dance“ забавляваха

фармацевтична компания CSC Pharmaceuticals в град Трявна, друга група от състава успя да направи гостуването на чуждестранните делегации на ХІХ международен фестивал на маскарадните игри „СУРВА“ в град Перник едно наистина незабравимо изживяване.

На официалната гала вечеря в ресторант „Струма“ – гр. Перник на 30.01.2010 г., интернационалната програма на „Masters of the Dance“ беше специална изненада за чуждестранните гости. Танцьорите с много настроение успяха да създадат истинска празнична атмосфера и превърнаха вечерта в едно продължение на забавлението през целия ден!

Международният фестивал на маскарадните игри протече в Перник от 29.01 до 31.01. 2010 г.  Той е най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. И тази година в рамките на фестивала дефилираха десетки групи от цялата страна и чужбина. Феерията от цветове и звук от звънци беше превзела гр. Перник и хиладите му гости.
SurvaWhile part of the dancers of „Masters of the Dance“ was entertaining CSC Pharmaceuticals company in Tryavna, another group failed to make the visit of foreign delegations participating in the XIX International Festival of Masquerade Games Surva a truly unforgettable experience.

The International show of „Masters of the Dance“ was a special surprise for foreign visitors on the official gala dinner at the restaurant „Struma“ – town of Pernik on 30/01/2010.

Very tempered the dancers were able to make a real festive atmosphere and turned the evening into a nice experience like it was the whole day!

The International Festival of Masquerade Games in Pernik leak from 01/29 to 01/31 2010. This is the most prestigious manifestation of traditional folk games and customs with masks in Bulgaria and the Balkans. This year the festival was attended by many groups across the country and abroad.  Pageant of color and sound of the bells had taken the town of Pernik and thousands of its guests.