Archive for Архив за юни, 2010

Италиански туристи отново се забавляват с “Masters of the Dance” Italian tourists once again enjoyed the „Masters of the Dance“

сряда, юни 30th, 2010

С колоритна българска музикално-танцова програма танцьорите от Masters of the Dance“ зарадваха поредната група италиански гости на туристическа агенция Balkan Viaggi. На 29 юни вечерта, в хотел Арена Ди Сердика, с неподправеното настроение и грандиозното шоу Masters of the Dance“ успяха да пренесат чуждестранните туристи за кратко в света на Българските традиции и подариха на всеки по малко от магията на родния фолклор.


Arena Di Serdika Arena Di Serdika


With colorful Bulgarian dance and music program, dancers from the Masters of the Dance“ rejoiced the next group Italian guests of Balkan Viaggi travel agency. On June 29 in hotel Arena Di Serdica with genuine mood and spectacular show Masters of the Dance“ failed to bring foreign tourists for a short time in the world of Bulgarian traditions and gave each of them a little of the magic of our folklore.


Arena Di Serdika Arena Di Serdika


Чести Рожден Ден, КРИСИ!!!Happy Birthday, Krisi!!!

вторник, юни 29th, 2010


Истинско детско веселие организира шоу агенция Арт Мастърс“ за 3тия рожден ден на Кристиян Крумов. Пъстра украса, клоун, фокуси, жонглиране, балонно шоу и много изненади забавляваха малки и големи. Всички гости получиха частица магическо настроение и взеха активно участие в детското тържество.

От екипа на шоу агенция Арт  Мастърс“ пожелаваме на Криси едно незабравимо и слънчево детство, да е здраво и усмихнато дете и да носи много радост на своите родители!


Krisi Krisi KrisiArt Masters“ Show agency organized real children merriment show for the third birthday of the Kristian Krumov. Colorful decorations, clown tricks, juggling, balloon show and many fun surprises children and adults. All guests received a piece of magical mood and took an active part in children’s party.

The team of  Art Masters“ show agency wishКrisi unforgettable and sunny childhood, be healthy and smiling child and to bring much joy to his parents!


Krisi Krisi Krisi


Първи сватбен танц на Деси и Иван Христови!First wedding dance of Desy and Ivan Hristovy!

понеделник, юни 28th, 2010

Ето и обещаните снимки от сватбеното тържество на новите ни приятели семейство Христови! Нека им пожелаем отново много щастие в любовта и съвместния живот! Да бъдат винаги едно лъчезарно и сплотено семейство!

А за всички, които искат нещо настина уникално в сватбения си ден – заповядайте при нас! Шоу агенция Арт Мастърс“ ще се погрижи да осъществи всички Ваши мечти и идеи!


Hristovi Hristovi Hristovi
img_8586 Hristovi Hristovi


Here are the promised photos from the wedding of our new friends Hristovy family! Let wish them again much luck in love and living together! Always be a bright and close-knit family!

And for everyone who wants something truly unique in their wedding day – you are welcome! Art Masters“ show agency will take care to make all your dreams and ideas come true!


Hristovi Hristovi Hristovi
img_8586 Hristovi Hristovi


Децата на “Masters of the Dance” на фестивала „Слънце иде” в село Дрен Children of „Masters of the Dance“ on the festival „Sun comes” in the village of Dren

неделя, юни 27th, 2010

Малките таланти от детската формация на Masters of the Dance“ – село Драгичево за пореден път показаха артистичност и сценично присъствие. Този път изявата беше на десетото юбилейно издание на детския фолклорен фстивал „Слънце иде“ в село Дрен. Танцьорите грабнаха публиката и журито с темпераментните си танци и озариха всички присъстващи с положителни емоции и много настроение, което да топли сърцата през дните на фестивала.


Dren Dren Dren

Small talents from the children’s formation ofMasters of the Dance“ – village Dragichevo again showed stage presence and artistry. This time they participate in the tenth anniversary edition of Children’s Folklore fstival „Sun comes“ in the village of Dren. Dancers grabbed the audience and the jury with temperamental dances and loaded all presents with very positive emotions and mood that will warm their hearts in the days of the festival.


Dren Dren Dren


Участие на “Masters of the Dance” по случай 25 години Спортно училище „Олимпиец” – гр. ПерникParticipation of „Masters of the Dance“ to celebrate 25 years Sports School “Olympian „- Pernik

четвъртък, юни 24th, 2010


С колоритно шоу от стилизиран и модернизиран фолклор собствениците на шоу агенцияАрт Мастърс“ поздравиха колектива на Спортно училище „Олимпиец“ – гр. Перник по случай 25 години от създаването му. Танцьорите отMasters of the Dance“ създадоха истинска празнична атмосфера с много артистичност, темперамент и заразяващо настроение и поставиха началото на един вълшебен ден за всички присъстващи.

Целият колектив на шоу агенция Арт Мастърс“ иMasters of the Dance“ пожелава на всички учители и възпитаници на Спортно училище „Олимпиец“: Честит Празник и все повече успехи и отличия в бъдеще!
23.06.With a colorful show of stylized and modernized folk dances, owners of Art Masters“ show agency congratulated the staff of Sports School „Olympian“ – Pernik to celebrate 25 years since its establishment. Dancers from theMasters of the Dance“ created a real festive atmosphere with a lot of artistry, temperament and mood and started a real magical day for everyone present.

The entire staff of the Art Masters“ show agency andMasters of the Dance“ wishes all teachers and students of the Sports School „Olympian“: Happy Anniversary and more success and awards in the future!

 23.06.

 

 

Честито на семейство Христови!!!Congratulations to the family Hristovy!!!

събота, юни 12th, 2010

Със съдействието на шоу агенция Арт Мастърс“ Деси и Иван подариха на себе си и всичките си гости едно уникално сватбено тържество. Благодарение на умелите съвети и наставления на хореографа Красимир Димитров, младоженците зарадваха всички присъстващи с първи сватбен танц като от романтичен филм.

Шоу агенция Арт Мастърс“ пожелава на младото семейство целият им съвместен живот да бъде като този първи танц – изпълнен с любов, страст и всеотдайност!

Очаквайте скоро снимки от събитието!With the assistance of the Art Masters show agency Desi and Ivan gave themselves and all their guests a unique wedding. Thanks to skilled advice and instructions of the choreographer Krasimir Dimitrov, newlyweds delighted everyone present with a first wedding dance like in a romantic movie.

Art Masters show agency wishes the young couple their whole life to be like that first dance – full of love, passion and dedication!

Coming soon pictures from the event!“Masters of the Dance” зарадваха поредната група италиански туристи на туристическа агенция Balkan Viaggi„Masters of the Dance“ rejoiced the next group of Italian tourists of travel agency Balkan Viaggi

сряда, юни 9th, 2010

С много танци и весело настроение танцьорите от Masters of the Dance“ отново посрещнаха гостите на Balkan Viaggi в хотел ДЕДЕМАН – Принцес – гр. София. На 8 юни чуждестранните туристи се насладиха на истинско българско гостоприемство и се докоснаха до магията на българския фолклор с програмата „Българска палитра“. Вечерта се превърна в незабравимо изживяване за всички присъстващи, благодарение на лъчезарните усмивки и неподправено настроение на танцьорите от Masters of the Dance“.


dsc04603


With lots of dancing and merry mood the dancers ofMasters of the Dance“ again greeted guests of Balkan Viaggi in Dedeman Hotel – Princess – Sofia. On June 8 foreign tourists enjoyed the genuine Bulgarian hospitality and touched the magic of Bulgarian folklorewith the program „Bulgarian Palette“. The evening was an unforgettable experience for all of the guests thanks to the beaming smiles and a genuine mood of the dancers fromMasters of the Dance“.


dsc04603

Шоу агенция „Арт Мастърс” и туристическа агенция Balkan Viaggi отново в екипArt Masters show agency and Balkan Viaggi travel agency back in team

неделя, юни 6th, 2010

На 5 юни в хотел Арена Ди Сердика в гр. София, шоу агенцияАрт Мастърс“ огранизира поредната приказка за туристите на компания Balkan Viaggi. Гостите от Италия бяха зарадвани с едно грандиозно танцовото шоу, придружено с много игри и приятни емоции. Танцьорите от Masters of the Dance“ с много артистичност се погрижиха да създадат незабравими спомени на чуждестранните туристи, като им подариха късче от своята любов към  Българското – музиката, танците и традициите!


Arena Di Serdika Arena Di Serdika Arena Di Serdica
Arena Di Serdica Arena Di Serdica Arena Di Serdica


On June 5 at Arena Di Serdica Hotel in Sofia, Art Masters“ show agency once again turned the evening into a  fairy-tale for the tourist of company Balkan Viaggi. Guests from Italy were delighted with a spectacular dance show, accompanied by a lot of games and pleasant emotions. Dancers from the Masters of the Dance“ with a lot of artistry took care to create unforgettable memories for foreign tourists and gave them a peace of their love for the Bulgarian – music, dance and traditions!


Arena Di Serdika Arena Di Serdika Arena Di Serdica
Arena Di Serdica Arena Di Serdica Arena Di Serdica

Децата на “Masters of the Dance” закриха първия ден от детския фестивал „Чичо Стоян” The children of „Masters of the Dance“ closed the first day of children’s festival „Uncle Stoyan“

неделя, юни 6th, 2010

Танцьорите наMasters of the Dance“ от детската формация в село Драгичево защитиха достойно името си на 16тият ежегоден регионален фолклорен детски празник „Чичо Стоян“ в село Дивотино, община Перник. Сред повече от хиляда участници малките артисти от школата наMasters of the Dance“ завършиха грандиозно първия ден от фестивала с много патриотизъм и българско самочувстие. Темпераментното им представление беше бурно аплодирано от публиката и заслужено получи специалните комплименти на водещите и журито.


Divotino Divotino DivotinoThe dancers of Masters of the Dance“ from the children’s formation of the village Dragichevo defended the name of the formation worthy of the 16th annual regional children’s folklore festival „Uncle Stoyan“ in village of Divotino, Pernik municipality. Among more than a thousand participants the young artists from the school of Masters of the Dance“ ended the first day of spectacular festival with a lot of patriotism and Bulgarian self-confidence. Their temperamental performance was violently applauded by the audience and deservedly received special compliments to the leading and jury.


Divotino Divotino Divotino

“BENVENUTI” или “Добре дошли” на новите гости от Италия на туристическа агенция Balkan Viaggi„BENVENUTI“ or WELCOME to Balkan Viaggi’s another group from Italy

четвъртък, юни 3rd, 2010

С хляб и сол Masters of the Dance“ отново посрещнаха италианските гости на туристическа агенция Balkan Viaggi. Поредната  група дошла да се наслади на българските забележителности и гостоприемство бе посрещната на 02 юни в хотел ДЕДЕМАН – Принцес в гр. София.

С шоу програмата „Българската палитра“ танцьорите от Masters of the Dance“ успяха да превърнат вечерта в едно незабравимо и уникално изживяване за всички гости.


With bread and salt Masters of the Dance“ again greeted guests from Italy of the travel agency Balkan Viaggi. Another group came to enjoy the sights and Bulgarian hospitality was met on 02 June at Dedeman Hotel – Princess in Sofia.

With the show program „Bulgarian Palette“ the dancers from „Masters of the Dance“ failed to turn the evening into an unforgettable and unique experience for all guests.