ИзпълнителиPerformers

Всяко шоу се създава от участниците в него.

То трябва да бъде емоционално, зареждащо с енергия и вдъхновяващо.

То трябва да остави следа след себе си в съзнанието на всеки присъстващ.

… И трябва да бъде създадено с много желание.


Запознайте се с нашите артисти, танцьори, певци, музиканти,

които създават тази магия за ВАС.


Всеки един познава тънкостите на своето изкуство и го пресъздава по един неповторим начин. Песента, танцът, мелодията или артистичната игра не могат да бъдат повторени по един и същ начин. Те винаги носят различен заряд и точно това ги прави уникални.

Имайки зад гърба си стотици шоу програми и представления в България и чужбина, всеки изпълнител от Art Masters ще превърне Вашето събитие в един грандиозен спектакъл, а в главната роля ще бъдат всички присъстващи.

 MASTERS OF THE DANCE

АКТЬОРИ И ВОДЕЩИ

БЕНДОВЕ И DJ

МУЗИКАНТИ

ТАНЦЬОРИ

ПЕВЦИ

АТРАКЦИОНИ

ЗА ДЕЦАТА

ДРУГИ 

 


 

 Each show is created by the participantts in it.

It must be emotional, energizing and inspiring.

It must leave a trace in the minds of everyone being a guest.

… And should be performed with desire.


We introduce  our artists, dancers, singers, musicians

who create that magic for YOU.


Every one knows the fineness of his art and they recreate it in a unique way. Song, dance, melody or artistic game can not repeated in the same way anytime. They always have a different blast and that’s what makes them unique. Performed hundreds of shows and performances in Bulgaria and abroad, every artists of  Art Masters will turn your event into a grand spectacle and in the main role will be every guest.
ACTORS AND PRESENTERS

BANDS AND DJs

MUSICIANS

DANCERS

SINGERS

ATRACIONS

FOR KIDS

OTHERS