Корпоративни събитияCorporate event

Искате да впечатлите своите партньори и да им засвидетелствате заслужено внимание, искате да зарадвате своите колеги с едно страхотно фирмено парти, искате да направите презентация или конференция, която да бъде перфектно организирана…

Значи се нуждаете от надежден партньор.

Ние от шоу агенция Art Masters можем да предложим това, в което сме най-добри – оригиналност и внимание към всеки детайл.

Корпоративното събитие е част от Вашата визитка и допълва всичките успехи и резултати на компанията. За да постигне своята цел, събитието се нуждае от подходяща атмосфера, добра организация, и акцент, който да го отличи.


Art Masters предлага организиране на:

Коктейли

Презентации и конференции

Посрещане на делегации

Промоции

Тематични партита

Бизнес партита

ТиймбилдингМожем да започнем организацията от създаване на концепцията до пълното и изпълнение. За всеки наш клиент се грижи организатор от Art Masters, който координира всичко, свързано със събитието. По този начин Вие комуникирате и координирате изпълнението с един човек и не губите време.

 Всяко събитие има различен обхват, времетраене и цели. Art Masters се стреми да предлага индивидуални решения според Вашите желания и бюджет. Затова вие няма да намерите тук един дълъг ценоразпис за услугите и „грамажа“ им. Услугите, предлагани от нас са на цени, които гарантират качеството им. Всяка, предложена от нас оферта , е съобразена с изискванията на клиентите ни и параметрите на организираното събитие.


Може да изпратите Вашето запитване през формата тук.

Ние ще Ви изпратим първоначална оферта по запитването. Тази услуга е напълно безплатна и ще бъде изготвена конкретно за Вас.

You want to impress your partners and to witness their deserved attention, want to please your colleagues with a great company party, want to make perfectly organized presentation or conference…

So you need a reliable partner.

Our team  of  Art Masters show agency can offer what we do best – originality and attention to every detail. The Corporate event is a part of your business card and complements all the success and performance of the company. To achieve its objective, the event needs an appropriate atmosphere, good organization and a detail to distinguish it.


Art Masters is organizing:

Cocktails

Presentations and Conferences

Meeting of delegations

Promotions

Theme parties

Business parties

Teambuildings


We can start with the creation of the concept and execution to complete. Each client has its own expert from Art Masters responsible for organizing everything associated with the event. In this way you communicate and coordinate implementation with one person and not wasting time. Each event has a different scope, duration and objectives.  Art Masters strives to offer individual solutions according to your wishes and budget. So you will not find here a long price list for services because the services we offer are priced to ensure their quality. Each of our offers is consistent with the requirements of our customers and the parameters of organized event.

You can send your request through the form here.

We will send you an initial offer. This service is completely free and will be prepared specifically for your request.