УслугиServices


Услугите, които предлага Шоу агенция Art Masters са с единствената цел да реализираме Вашето събитие или тържество.

Те варират от изготвяне на концепцията до последния детайл, като свещите на масата, например. Всеки клиент има индивидуална идея и съответно се нуждае от различни услуги.

Всеки, който иска грандиозно събитие, шоупрограма, или само свещи за масата, е добре дошъл при нас.


Корпоративни събития

Искате да впечатлите своите партньори и да им засвидетелствате заслужено внимание, искате да зарадвате своите колеги с едно страхотно фирмено парти, искате да направите презентация или конференция, която да бъде перфектно организирана…


Частни тържества

Всеки има в живота си празници, които трябва да бъдат по-специални. Или пък сте от хората, които обичат всеки празник да бъде специален. Може да бъде личен повод, изненада за приятел, семеен празник, детско парти. Всяко тържество заслужава да бъде един малък спектакъл със своя блясък, своята звезда и хиляди усмивки и аплодисменти.


Шоу програми

Искате нещо уникално, грандиозно и незабравимо за вашия Празник  искате да направите необикновен подарък на някой скъп за Вас човек… Изненадайте приятно Вашите близки, а също и себе си като си подарите едно истинско шоу с Art MastersСватбени тържества

Вие сте намерили своята половинка в живота, намерили сте подходящия човек и сте готови да му се вречете във вярност и любов! Искате този ден да е специален, да е вълшебен и неповторим, да е една истинска приказка – очарователна и незабравима…

Нека го направим заедно!


Уроци по танци

Art Masters организира уроци по народни танци за любители и деца. Освен това предлагаме индивидуални уроци по танци, подготовка за влизане в специализирани учебни заведения, фирмени пакети, специални часове за младоженци и специална хореография за първи сватбен танц…


The services offered by Show Agency Art Masters are for the sole purpose to realize your event or celebration.
They range from the concept drawing to the last detail, as candles on the table, for example.

Each client has individual ideas and therefore needs different services.

Anyone who wants a spectacular event, shows, or just candles for the table is welcome to us.Corporate events

You want to impress your partners and to witness their deserved attention, want to please your colleagues with a great company party, want to make perfectly organized presentation or conference…Private events

Everyone has the holidays in your life that need to be more specific. Or you are person who enjoy the feast to be special. May be a personal occasion, surprise for  a friend, family holiday, kids party. Every party deserves a little show with its brilliance, its stars and thousands of smiles and applause…

 


Shows

You want something unique, spectacular and unforgettable for your party, want to make an unusual gift to someone dear to you man …

Pleasantly surprise your friends and also myself as a real gift to show with Art Masters
Weddings

You have found your mate in life, you find the right person and you’re ready to empress your allegiance and love! Would this day be special, be unique and magical, it is a true story – a fascinating and unforgettable …

Let’s do it together!Dance classes

Art Masters is organizing dances classes for amateurs and children. We also offer individual lessons, preparation for entry into special schools, corporate packages, special hours for honeymooners and special choreographed first wedding dance …